1) Masa robota nie może przekraczać 1,5 kg, a jego wymiary maksymalne to 150 x 297 mm.
Do rozmiarów robota wliczane są także kable.

 

2)  Konkurencja składa się z dwóch etapów (eliminacje i faza pucharowa) i polega na przejechaniu przez robota w jak najkrótszym czasie toru jazdy o długości 10 m i szerokości 10 cm. Tor przejazdu ograniczony jest z obu stron pasami koloru niebieskiego, żółtego i czerwonego, a na środku znajduje się czarna linia (patrz załączony rysunek).


3) Uczestnik ustawia robota przed linią startu. Sędzia sygnalizuje rozpoczęcie rozgrywki poprzez gest dłonią. Uczestnik uruchamia program robota i wychodzi poza wyznaczoną linię. W programie robota musi znajdować się instrukcja umożliwiająca rozpoczęcie wyścigu po 3 sekundach oczekiwania. Jeżeli po kolejnych 5 sekundach robot nie zmieni swojego położenia, uczestnik przegrywa rywalizację. Pomiar rozpoczyna się w momencie przekroczenia linii startu.


4)  Każdy uczestnik ma 2 przejazdy w eliminacjach, a o przejściu do fazy pucharowej decydować będzie najkrótszy czas przejazdu robota.


5) Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny (nie może być zdalnie sterowany).


6) Zderzenie robotów w trakcie przejazdu nie przerywa wyścigu jeżeli został pokonany punkt kontrolny w połowie trasy, jeżeli nie to wyścig zostaje powtórzony. Robot nie może celowo spychać przeciwnika poza wyznaczoną trasę.


7) Po pierwszym przejeździe uczestnik ma maksymalnie 10 minut czasu na przebudowanie lub przeprogramowanie robota.


8) Po fazie eliminacyjnej rozpoczyna się faza pucharowa. O przejściu uczestników do fazy pucharowej decyduje skład sędziowski na podstawie uzyskanych czasów. W zależności od zgłoszeń do fazy pucharowej przechodzi 8, 16 lub 32 zawodników.

 

9) W fazie pucharowej zawodnicy będą startować parami, które wylosują sędziowie. O przejściu do dalszego etapu decyduje uzyskanie lepszego czasu od przeciwnika w parze.


10) Komisja sędziowska mierzy czas przejazdu stoperem od momentu przekroczenia linii startu.


11) Maksymalny czas trwania przejazdu to 60 sekund.

 

12) Między startem i metą zlokalizowany będzie 1 punkt kontrolny.

 

13) Na zaliczonym punkcie kontrolnym będzie dokonywany pomiar czasu.

 

14) Jeżeli robot całym swoim obwodem wyjedzie poza wyznaczony tor na dłużej niż 3 sekundy i nie wróci samodzielnie na trasę w miejscu w którym ją opuścił lub na wcześniejszy odcinek toru, liczony jest czas osiągniętego wcześniej punktu kontrolnego, o ile robot do niego dotarł.

 

15) W ustaleniu miejsc uczestników w pierwszej kolejności brane są pod uwagę czasy na mecie następnie na punkcie kontrolnym.


16) Trasa przejazdu jest zgodna z zamieszczonym do regulaminu rysunkiem.

 

17) Robot przerywa przejazd, jeżeli wypadnie z niego dowolna część. Zdarzenie to nie może być skutkiem kolizji robotów. Liczony jest czas osiągniętego wcześniej punktu kontrolnego, o ile robot do niego dotarł.

 

18) Wszelkie kwestie sporne w trakcie Zawodów, na bieżąco rozstrzyga Komisja sędziowska.


19) Decyzje Sędziego nie mogą być podważane poprzez nagrania wideo.